សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធី ABC Lions of Fashion ដំណើរឆ្ពោះទៅរកម្មវិធី ABC Lions of Fashion– ការប្រកួតប្រជែងអ្នកច្នៃម៉ូត

ត្រូវការលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីក្លាយជាអ្នកច្នៃម៉ូតប្រចាំកម្មវិធីABC Lions of Fashion? ក្លាយជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន 10 រូបដែលនឹងឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ABC Lions of Fashion Journey។ ធ្វើតាមក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកក្លាយជាអ្នកច្នៃម៉ូត!

ចាប់ទទួលពាក្យឥឡូវនេះ! 

1. Like និង follow ទំព័រ ABC Extra Stout Cambodia Facebook page
2. បង្កើតរូបភាពព្រៀងច្នៃម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ ដោយផ្អែកលើប្រធានបទ “កម្ពុជាសម័យទំនើប” 
3. ស្វែងរកABCLions of Fashion post លើទំព័រABC Extra Stout Cambodia Facebook page
4. ក្នុងផ្នែក comments អំពីABC Lions of Fashion លើទំព័រABC Extra Stout Cambodia Facebook page, បង្ហោះរូបភាពព្រៀងច្នៃម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ក្រោមប្រធានបទ“កម្ពុជាសម័យទំនើប” ជាមួយសញ្ញា hashtag #ABCLionsOfFashion ឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី 15  ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019។

បេក្ខជនទាំងពីរភេទចូលរួមត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖ 
-មានអាយុចាប់ពី 20 ឆ្នាំទៅ 35 ឆ្នាំ
-មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
-មានទេពកោសល្យផ្នែកច្នៃម៉ូត 

រង្វាន់ជ័យលាភី៖ អ្នកច្នៃម៉ូតអ្នកចំនួន 10 នាក់ដែលបានជ្រើសរើសនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនៅលើហ្វេសប៊ុក និងចូលរួមប្រកួតប្រជែងច្នៃម៉ូត។ ការច្នៃម៉ូតរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រទស្សនាវដ្តី សូវរីន។ អ្នកទទួលជ័យលាភីនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ដើម្បីគាំទ្រឧបត្ថម្ភពួកគេនៅពេលដែលពួកគេចាប់អាជីពច្នៃម៉ូដ ដោយអ្នកទទួលជ័យលាភីជើងឯក ទទួលបានរង្វាន់ដំណើរកម្សាន្តទៅចូលរួមកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូតអន្តរជាតិ Fashion Week ។

អ្នកទទួលជ័យលាភីនឹងទទួលរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖ 
-រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ដើម្បីគាំទ្រឧបត្ថម្ភអាជីពច្នៃម៉ូដ
-ចេញរាល់ការចំណាយទាំងអស់លើថ្លៃដំណើរកម្សាន្តទៅចូលរួមកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូតអន្តរជាតិ Fashion Week

សម្រេចនូវក្តីស្រមៃរបស់អ្នកក្នុងការក្លាយជាអ្នកច្នៃម៉ូតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក និងទទួលបានឱកាសដ៏ល្អឯក។ សូមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួត #ABCLionsofFashionឥឡូវនេះ! 

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ www.facebook.com/ABC.ExtraStoutCambodia

សូមទទួលទានស្រាបៀរ ABC Extra Stout ដោយការទទួលខុសត្រូវ 

ដំណើរឆ្ពោះទៅរកម្មវិធី ABC Lions of Fashion– ការប្រកួតប្រជែងបង្ហាញម៉ូតត្រូវការលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីក្លាយជាអ្នកបង្ហាញម៉ូតប្រចាំកម្មវិធីABC Lions of Fashion? ក្លាយជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន 10 រូបដែលនឹងឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី ABC Lions of Fashion Journey។ ធ្វើតាមក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកក្លាយជាអ្នកច្នៃម៉ូត!

ចាប់ទទួលពាក្យឥឡូវនេះ! 

1. Like និង follow ទំព័រ ABC Extra Stout Cambodia Facebook page
2. ថតរូបពេញមួយតួខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត 
3. ស្វែងរកLions of Fashion post លើទំព័រABC Extra Stout Cambodia Facebook page
4. ក្នុងផ្នែក comments អំពីABC Lions of Fashion លើទំព័រABC Extra Stout Cambodia Facebook page,បង្ហោះរូបថតរបស់អ្នកជាមួយសញ្ញា hashtag #ABCLionsOfFashion

ឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី 15  ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019 ។

ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖ 
-គឺជានារី 
-មានអាយុចាប់ពី 20 ឆ្នាំ ទៅ 3០ ឆ្នាំ
-មានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
-មានកម្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ 1 ម៉ែត្រ 65
-មិនទាមទារបទពិសោធន៍នៃការបង្ហាញម៉ូត

រង្វាន់ជ័យលាភី៖ 

អ្នកបង្ហាញម៉ូតឆ្នើមចំនួន 10 នាក់ដែលបានជ្រើសរើសនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនៅលើហ្វេសប៊ុក និងចូលរួមប្រកួតប្រជែង ហើយជាពិសេសនឹងបង្ហាញខ្លួននៅលើទំព័រទស្សនាវដ្តី សូវរីន។ 

អ្នកទទួលជ័យលាភីនឹងទទួលរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖ 
-កិច្ចសន្យាការងារបង្ហាញម៉ូតជាមួយ Arise Modeling Agency
-តារាម៉ូដែលគម្របមុខប្រចាំទស្សនាវដ្តី សូវរីន
-ចេញរាល់ការចំណាយទាំងអស់លើថ្លៃដំណើរកម្សាន្តទៅចូលរួមកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូតអន្តរជាតិ Fashion Week សម្រេចនូវក្តីស្រមៃរបស់អ្នកក្នុងការក្លាយជាអ្នកបង្ហាញម៉ូត និងទទួលបានឱកាសដ៏ល្អឯក។ សូមចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួត #ABCLionsofFashionឥឡូវនេះ! 

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ www.facebook.com/ABC.ExtraStoutCambodia

កម្មវិធី ABC Lions of Fashion រៀបចំឡើងដោយសហការជាមួយទស្សនាវដ្តី សូវរីន និងArise Modeling Agency ។

សូមទទួលទានស្រាបៀរ ABC Extra Stout ដោយការទទួលខុសត្រូវ 

adverise with khmeread
PR