ព័ត៌មានជើងរបួស និងផ្អាករបស់ក្រុមធំៗនៅក្របខ័ណ្ឌអេស្ប៉ាញ La Liga

សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី ១៣ ខែធ្នូនេះ ខ្មែររីដសូមពាំនាំមកជូននូវដំណឹងជើងរបួស ឬផ្អាកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ដោយមានបង្ហាញលំអិតក្នុងតារាងដែលបានរៀបចំយ៉ាងត្រជាក់ភ្នែក។ 

សម្រាប់អ្នកគាំទ្រក្លឹបធំៗ និងចង់ដឹងជើងកីឡាករក្នុងក្លឹបសំណព្វចិត្តរបស់ខ្លួន អាចពិនិត្យមើលក្នុងតារាងដូចខាងក្រោម៖ 

adverise with khmeread
Tiger underlay 0cc51ce78ea42075c828d110dce2083d23804c4c9a1bb917ebea151827aebf16