ព័ត៌មានជើងរបួស និងផ្អាករបស់ក្រុមធំៗនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League

ការប្រកួតបាល់ទាត់ក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេស Premier League បានឈានដល់សប្តាហ៍ទី ១៦ នាចុងសប្តាហ៍នេះហើយ។ ដោយឡែក សម្រាប់អ្នកស្នេហាបាល់ទាត់អង់គ្លេស និងគាំទ្រក្រុមធំៗ ដូចជា Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City និង Manchester United ជាដើម អាចតាមដានដំណឹងជើងរបួស ឬផ្អាកជាមួយនឹងខ្មែររីដដូចខាងក្រោម៖

adverise with khmeread
Loading ad ...