ព័ត៌មានជើងរបួស និងផ្អាករបស់ក្រុមធំៗនៅក្របខ័ណ្ឌ Premier League

ការប្រកួតបាល់ទាត់ក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេស Premier League បានឈានដល់សប្តាហ៍ទី ១៦ នាចុងសប្តាហ៍នេះហើយ។ ដោយឡែក សម្រាប់អ្នកស្នេហាបាល់ទាត់អង់គ្លេស និងគាំទ្រក្រុមធំៗ ដូចជា Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City និង Manchester United ជាដើម អាចតាមដានដំណឹងជើងរបួស ឬផ្អាកជាមួយនឹងខ្មែររីដដូចខាងក្រោម៖

-->
adverise with khmeread