នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអំពាវនាវឱ្យ "ពួកអ្នកមាន" បោះបង់ចោលប័ណ្ណសុខុមាលភាពរដ្ឋទុកសម្រាប់ "អ្នកក្រ"

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រាយុទ្ធ ចាន់អូចាបានបញ្ជាឱ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យហ្មត់ចត់ថាតើអ្នកណាខ្លះបានមកទទួល "កាតអ្នកក្រី" បន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ថា "ពួកអ្នកមាន" ត្រូវបានផ្តល់ប័ណ្ណទាំងនេះឱ្យដែរ។

លោកបន្តថាការចេញប័ណ្ណសុខុមាលភាពរដ្ឋត្រូវត្រួតពិនិត្យជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីពេលនេះតទៅ ដោយលើកឡើងនូវពាក្យបណ្តឹងជាច្រើនថា ពួកមានផ្ទះសម្បែងត្រឹមត្រូវ និងម្ចាស់ដីមួយចំនួន ត្រូវបានគេចេញប័ណ្ណនេះឱ្យដែរ ដែលបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយអាជ្ញាធរថាជា "អ្នកក្រ"។

លោកប្រាយុទ្ធក៏បានចង្អុលបង្ហាញដែរថា រដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលប្រាក់នៅក្នុងប័ណ្ណទាំងនេះ ដោយផ្អែកលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន ជាពិសេស ដើម្បីផ្តល់ជំនួយនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ ឬផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបធ្លាក់ចុះ ដូចដែលបានធ្វើនៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ នៃឆ្នាំនេះ។

លោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលបានប័ណ្ណបែបនេះ "គួរតែបោះបង់ចោលនូវអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ" ដូច្នេះលុយពន្ធអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកមានសិទ្ធិទទួលប័ណ្ណ ដោយស្មើភាពគ្នា៕

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត

Tiger underlay 0cc51ce78ea42075c828d110dce2083d23804c4c9a1bb917ebea151827aebf16