បុរសនៅលីវកត់ចំណាំទុក​ ៖ នៅអូស្ត្រាលីកំពុងជួប "គ្រោះខ្សត់ប្រុសៗ"

អ្នកនៅលីវមានទឹកមាត់លេបហើយនៅពេលនេះ។ យោងតាមការិយាល័យស្ថិតិអូស្ដ្រាលីបង្ហាញថា ប្រទេសនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងខ្សត់មនុស្សប្រុស ខណៈដែលចំនួនមនុស្សស្រីកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់ជាងបុរសក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ជាច្រើន។

យោងតាមលោក Bernard Salt អ្នកជំនាញប្រជាសាស្ដ្រម្នាក់បាននិយាយថា មានហេតុផលជាច្រើនសម្រាប់និន្នាការនេះ ហើយមួយក្នុងចំណោមនោះគឺឱកាសការងារ។

លោក Salt បានបកស្រាយនៅក្នុងកាសែត Daily Mail ថា "មុខរបរផ្សេងៗគ្នាមានបុរសច្រើនក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នា"។ ជាលទ្ធផល បុគ្គលិកប្រុសៗជាច្រើនអាចរកមានក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងរ៉ែ ដែលជាឧស្សាហកម្មសំខាន់ ក្នុងនោះរួមមានមូលដ្ឋានយោធាផងដែរ។

ហើយរឿងដដែលនេះអាចនិយាយចំពោះស្ត្រីផងដែរ ព្រោះពួកគេ "មាននិន្នាការប្រមូលផ្តុំរស់នៅ" តាមបណ្តាទីក្រុង កន្លែងដែលពួកគេភាគច្រើនធ្វើការនៅតាមសាលានិងមន្ទីរពេទ្យ។

ក្នុងករណីនេះ ទីក្រុង Auburn និង Sydney មានសមាមាត្របុរស ១៤១ នាក់សម្រាប់ស្ត្រី ១០០ នាក់។ ដោយឡែកនៅតំបន់ Woollahra មានបុរសតែ ៨២ នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស្ត្រី ១០០ នាក់ ខណៈតំបន់ Castle Hill មានបុរសចំនួន ៨៥ នាក់សម្រាប់ស្ត្រី ១០០ នាក់៕

adverise with khmeread