នេះជាមូលហេតុដែលមនុស្សចាប់ផ្តើមនិយាយវ៉ុលៗ ពេលសម្លឹងមើលចំៗផ្ទៃមុខរបស់ដៃគូសន្ទនា

ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា អាចមានហេតុផលវិទ្យាសាស្ដ្រដ៏ល្អមួយក្នុងការបកស្រាយមូលហេតុដែលមនុស្សយើងពិបាកមើលចំភ្នែកគ្នា ពេលកំពុងសន្ទនាគ្នា។

វិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថា យើងមិនគ្រាន់តែឆ្គងប៉ុណ្ណោះទេ តែខួរក្បាលរបស់យើងពិតជាមិនអាចដោះស្រាយភារកិច្ចនៃការគិតពាក្យត្រឹមត្រូវ និងផ្តោតលើផ្ទៃមុខក្នុងពេលតែមួយបាននោះទេ។

ជាក់ស្តែងគេអាចសម្គាល់ឃើញហេតុផលនេះច្បាស់ ពេលមនុស្សនិយាយលែងមានទិសតំបន់ ខណៈភ្នែកកំពុងរវល់មើលទៅផ្ទៃមុខរបស់ដៃគូសន្ទនា៕


 

adverise with khmeread