បុរសជប៉ុនម្នាក់សុខចិត្តឈប់ធ្វើការ ដើម្បីដើរទិញតុក្កតា Dragon Ball បំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោក

បុរសជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ មានមហិច្ចតាធំមួយក្នុងជីវិតរបស់គាត់ ចឹងដើម្បីសម្រេចវាឱ្យបាន គាត់មានតែសម្រេចចិត្តលែងលាលែងពីការងារ។ នោះដោយសារតែគាត់ចង់ក្លាយជាអ្នកប្រមូលតុក្កាតា Dragon Ball ចុងក្រោយរបស់ពិភពលោក!

លោក Hitoshi បានសារភាពដោយខ្លួនគាត់ថា គឺជាអ្នកគាំទ្ររបស់តុក្កាតា Dragon Ball ចាប់តាំងពីគាត់នៅក្មេងហើយគាត់តែងតែទិញវត្ថុប្រមូលទុក។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់បានប្រមូលតុក្កាតាសរុបចំនួន ១០.០៩៨ ដែលធ្វើឱ្យគាត់ទទួលបានកំណត់ត្រាពិភពលោកហ្គីណេសសម្រាប់ការប្រមូលតុក្កាតាដ៏បំផុតនេះ។

យោងតាម Hitoshi តួអង្គសំខាន់របស់ Dragon Ball នោះ គឺតួ Son Goku បានបំផុសគំនិតរបស់គាត់ សម្រាប់ការយកឈ្នះការភ័យខ្លាចរបស់គាត់ចំពោះការខ្លាចខ្មោចកាលពីនៅក្មេង៕

 

adverise with khmeread
Tiger underlay 0cc51ce78ea42075c828d110dce2083d23804c4c9a1bb917ebea151827aebf16