វេបសាយមានប្រយោជន៍បំផុតទាំង ១០០ នៅលើអ៊ីនធឺណេត

កាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ គេបានព្យាករណ៍ថា មានវេបសាយជាង ១ ពាន់លាននៅលើអ៊ីនធឺណេត ដោយចំនួនវេបសាយថ្មីចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងមួយវិនាទីៗ។ ដោយមានវេបសាយច្រើនបែបនេះ វាអាចនឹងមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកប្រភព ដែលអាចបំពេញនូវតម្រូវការរបស់អ្នក និងជួយអ្នកជាមួយនឹងគម្រោងនានា និងការស្វែងរកផ្សេងៗ។ សំណាងល្អ បញ្ជីរាយនាមខាងក្រោមនេះបង្ហាញវេបសាយជាង ១០០ ដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់សឹងសម្រាប់គម្រោងប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតទាំងឡាយ ការស្វែងរកផ្សេងៗសម្រាប់ការសិក្សា ឬគ្រាន់តែបើកមើលលេងៗផងដែរ!  

វេបសាយ TallTweets អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសរសេរក្នុង Twitter បាន ១៤០ តួអក្សរ ហើយវេបសាយ Tubemogel.com អនុញ្ញាតឲ្យអ្នក Upload វីដេអូទៅវេបសាយច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ក្នុងនោះរួមទាំង YouTube ផងដែរ។ វេបសាយ Wordle.net ជួយសង្ខេបអត្ថបទវែងៗតាមរយៈការបង្កើតសំណុំពាក្យដែលគេនិយមប្រើទូទៅបំផុត។ ហើយវេបសាយ Wolframalpha នឹងឆ្លើយស្ទើរតែរាល់សំណួរទាំងឡាយភ្លាមៗ ដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅវេបសាយ Google ក៏បាន។ កុំឲ្យខាតពេល សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីរាយនាមវេបសាយទាំង ១០០ ដូចខាងក្រោយ។  

-->
adverise with khmeread