គន្លឹះ ១២ យ៉ាង ដើម្បីជួយលោកអ្នកចាប់ផ្តើមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឡើងវិញ លែងចាំបាច់ទ្រអ្នកដទៃតទៅទៀត

នៅពេលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ចាប់ផ្តើមស្អប់ខ្លួនឯងខ្លាំងខុសពីមុន ដោយសារតែរវល់តែផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃ សូមកុំបាក់ទឹកចិត្ត និងអនុវត្តតាមគន្លឹះទាំង ១២ ដូចខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យលោកអ្នកចាប់ផ្តើមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសាជាថ្មី។ 

១. បើមានអារម្មណ៍ថាខុស សូមកុំធ្វើវាអី។
២. និយាយឱ្យច្បាស់លាស់នូវគោលបំណងខ្លួនឯង។
៣. ឈប់ទ្រអ្នកដទៃតទៅទៀត។
៤. ជឿជាក់លើវិញ្ញាណទី៦របស់អ្នក។
៥. កុំនិយាយអាក្រក់អំពីខ្លួនឯង។
៦. កុំបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃ។ 
៧. កុំខ្លាចនឹងនិយាយបដិសេធ។ 
៨. កុំខ្លាចនឹងនិយាយយល់ស្រប។
៩. ចិត្តល្អដាក់ខ្លួនឯង។
១០. ព្រលែងចោលចុះនូវអ្វីដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន។
១១. នៅឱ្យឆ្ងាយពីរឿងសម្តែងរបស់អ្នកដទៃ និង ភាពអវិជ្ជមាន។
១២. ស្រឡាញ់ខ្លួនឯង៕ 

adverise with khmeread
Tiger underlay 0cc51ce78ea42075c828d110dce2083d23804c4c9a1bb917ebea151827aebf16