ជីវិត​សត្វ​​អត់ឆ្អឹងកងទាំង​១០ដែល​រស់នៅ​បានយូរ​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

​    ​អ្នក​អាច​សិក្សា​ស្វែងយល់​ពី​ការ​រស់​យូរអង្វែង​នៃ​សត្វ​ឆ្អឹ​កក​ង​បាន​។ សត្វ​ត្រី​មនុស្ស "Human Fish" ទើបតែ​ជាប់​ជា​ត្រី​ឆ្អឹង​កង​ដែល​អាច​រស់​បានយូរ​ជាងគេ​ក្នុងកំណត់ត្រា​ពិភពលោក​។​

​    ​ប៉ុន្ដែ​មាន​សត្វ​អ្វី​ទៀត​ដែល​មិនមាន​ឆ្អឹង​កង​និង​រស់នៅ​បានយូរ​ជាងគេ​ក្នុង​ពិភពលោក​នេះ​?

​    ​លោក Yann Voituron អ្នក​ដែល​រកឃើញ​ត្រី Human Fish និង​ជា​អ្នក​សាស្ត្រាចារ្យ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ Claude Bernard Lyon University បានលើកឡើង​ថា​សត្វ

​ទាំង ១០ ខាងក្រោម​នេះ​អាច​រស់​បានយូរ​ជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក​។

​    ​១. ត្រី Warty Oreo (​អាយុកាល​រហូតដល់​១៤០​ឆ្នាំ​)

​    ​២. ត្រី Orange Roughy (​អាយុកាល​រហូតដល់​ទៅ​១៤៩​ឆ្នាំ​)

​    ​៣. អណ្ដើក Aldabra Giant Tortoise (​អាយុកាល​រហូតដល់​ទៅ​១៥២​ឆ្នាំ​)

​    ​៤. ត្រី Lake Sturgeon (​អាយុកាល​រហូតដល់​ទៅ​១៥២​ឆ្នាំ​)

​    ​៥. ត្រី Shortraker Rockfish (​អាយុកាល​រហូតដល់​ទៅ​១៥៧​ឆ្នាំ​)

​    ​៦. អណ្ដើក Galapagos Tortoise (​អាយុកាល​រហូតដល់​ទៅ​១៧៧​ឆ្នាំ​)

​    ​៧. សត្វ​សមុទ្រ Red Sea Urchin (​អាយុកាល​រហូតដល់​ទៅ​២០០​ឆ្នាំ​)

​    ​៨. ត្រី Rougheye Rockfish (​អាយុកាល​រហូតដល់​ទៅ​២០៥​ឆ្នាំ​)

​    ​៩. ត្រី​បា​ឡែ​ន Bowhead Whale (​អាយុកាល​រហូតដល់​ទៅ​២១១​ឆ្នាំ​)

​    ​១០. លៀស​ស​មុ​ទ្យ Ocean Quahog (​អាយុកាល​រហូតដល់​ទៅ​៤០០​ឆ្នាំ​)៕

adverise with khmeread
ប្រភព៖ ឌីសខោវើរី

អ្នកនឹងចូលចិត្ត