អ្នកជំងឺខ្លាចខ្មាស់ដុកទ័រ សួរគាត់ថាធ្លាប់សើចដាក់អ្នកជំងឺទេ, គ្រាន់តែសួររួចដុកទ័រសើចប្រកាច់លើឥដ្ឋ ១០ នាទី

សំណើច ៖ ថ្ងៃមួយចនបានទៅរកវេជ្ជបណ្ឌិតរួចសួរគាត់ថាតើធ្លាប់សើចដាក់អ្នកជំងឺទេ។ វេជ្ជបណ្ឌិតឆ្លើយថា "ពិតណាស់ ខ្ញុំមិនដែលសើចដាក់អ្នកជំងឺទេ។ ខ្ញុំជាអ្នកអាជីពច្បាស់លាស់។ ក្នុងអាជីព ២០ ឆ្នាំមកនេះ ខ្ញុំមិនដែលសើចដាក់អ្នកជំងឺសូម្បីម្តង"។ 

ចនតបវិញថា "អ៊ីចឹងមិនអីទេលោកគ្រូពេទ្យ"។ បន្ទាប់មក ចនបានស្រាតខោបង្ហាញប្រដាប់ភេទតូចបំផុត ដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមក។ ប្រដាប់ភេទរបស់ចនតូចជាងថ្មពិល 555 ទៅទៀត។ 

ដោយមិនអាចទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងបាន លោកដុកទ័របានផ្ទុះសំណើច សើចប្រកាច់លើឥដ្ឋ១០នាទី។ ក្រោយមកគាត់បានទប់អារម្មណ៍ ក្រោកឈរនិងទប់លំនឹងខ្លួនគាត់បានវិញ ហើយនិយាយសុំទោសអ្នកជំងឺ។ លោកដុកទ័រនិយាយថា "ឱ្យខ្ញុំសុំទោស ខ្ញុំនឹងមិនឱ្យរឿងនេះកើតឡើងម្តងទៀតទេ។ ឥឡូវ ចឹងបង្ហាញប្រដាប់ភេទបែបហ្នឹង តើវាមានបញ្ហាអីដែរ?"។ 

ចន ៖ "បាទលោកគ្រូពេទ្យ លិង្គខ្ញុំហើម!"៕

adverise with khmeread