វិធីទាំង ១០ នេះអាចជួយជម្រុញទឹកចិត្តក្មេងឲ្យចេះត្រិះរិះពិចារណាប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត

ជំនាញត្រិះរិះពិចារណាប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតអាចជួយបង្កើតនូវការជម្រុញទឹកចិត្តពីខាងក្នុងរបស់ក្មេង និងថែមទាំងជួយកូនអ្នកឲ្យក្លាយអ្នកស្រឡាញ់ការសិក្សាអស់ពេញមួយជីវិតថែមទៀត។ តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយកូនរបស់អ្នកឲ្យចេះត្រិះរិះពិចារណាប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិត?

ខាងក្រោមនេះគឺជាគំនិតទាំង ១០ ដែលអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តតាមបាន៖ 
១- ឧស្សាហ៍សួរសំណួរបើក
២- ផ្តល់ជម្រើសឲ្យក្មេងដើរតាមអ្វីដែលវាយល់ថាល្អសម្រាប់វា
៣- បណ្តុះភាពច្នៃប្រឌិតទៅក្នុងបទពិសោធន៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្មេង
៤- ឲ្យក្មេងប្រលែងគ្នាលេងតាមបែបស្រមើលស្រមៃចេញពីភាពយន្តពេញចិត្តរបស់វា
៥- ឲ្យក្មេងធ្វើខ្លួនជាអ្នកបង្កើតរបស់អ្វីមួយដែលថ្មី
៦- ឲ្យក្មេងបង្តើតកំហុសឲ្យបានច្រើន
៧- ឲ្យក្មេងលេងតន្ត្រី
៨- ឲ្យក្មេងអានកំណាព្យ
៩- ឲ្យក្មេងរៀនគូរគំនូរ
១០- ពង្រីកចំណេះដឹងរបស់ក្មេងតាមរយៈការដាក់សៀវភៅឲ្យអាន 

ប្រភព៖ ឡាយហ៊ែក

-->
adverise with khmeread