ចិនវ៉ាអាមេរិកក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទំនិញធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុប

ឥឡូវនេះអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញជាមួយចិនច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាសញ្ញាបង្ហាញពីរបៀបដែលជំងឺរាតត្បាតកំពុងផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។

ទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសេវាកម្មស្ថិតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានសន្មត់ថាមានការកើនឡើងនិន្នាការនាំចូលទំនិញពីចិន ៥,៦ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ ២០២០ និង ការកើនឡើងទំនិញនាំចេញពីអឺរ៉ុប ២,២ ភាគរយ។ ទន្ទឹមនឹងនេះមានការធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយការនាំចូលបានធ្លាក់ចុះ ១៣,២ ភាគរយហើយការនាំចេញធ្លាក់ចុះ ៨,២ ភាគរយ។ តម្លៃសរុបនៃពាណិជ្ជកម្មទំនិញអឺរ៉ុប-ចិនកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានចំនួន ៥៨៦ ពាន់លានអឺរ៉ូ (៧០៦ ពាន់លានដុល្លារ) ពោលគឺប្រហែល ៣១ ពាន់លានអឺរ៉ូ (៣៧ ពាន់លានដុល្លារ) ច្រើនជាងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក។

សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានកើនឡើង ២,៣ ភាគរយកាលពីឆ្នាំមុន ខណៈប្រទេសនេះបានងើបឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាត ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ច ៣,៥ ភាគរយ។ នោះបានអនុញ្ញាតឱ្យចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី ២ លើពិភពលោកបង្កើននូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន៕ ប្រភព ៖ CNN

-->
adverise with khmeread