ភរិយានៅសុខៗ Drama ចូលខ្លួន សួរប្តីថា "បើនាងស្លាប់ទៅ តើគាត់នឹងមានស្រីថ្មីទេ?" ... មួយម៉ាត់ចុងក្រោយរបស់ប្តី ចប់សព្វគ្រប់!

សំណើច ៖ ប្រពន្ធសួរ ៖ "បងសម្លាញ់ តើបងនឹងធ្វើយ៉ាងណា ប្រសិនបើអូនស្លាប់ទៅ?"។ 

ប្តីតបវិញថា ៖ "ហេតុអីសួរដូច្នេះ។ បងច្បាស់ជាកើតទុក្ខខ្លាំងហើយ"។

ប្រពន្ធបន្តសួរ ៖ "តើបងនឹងរៀបការស្រីផ្សេងទេ?"។ 

ប្តី៖ "ទេ បងមិនរៀបការទៀតទេ"។ 

ប្រពន្ធ ៖ "បងឯងមិនចូលចិត្តរៀបការទេអី?"។ 

ប្តី ៖ "នរណាថាមិនចង់ ប្រុសៗទាំងអស់សុទ្ធតែចង់រៀបការ"។ 

ប្រពន្ធ ៖ "ចុះម៉េចបងឯងមិនព្រមរៀបការម្តងទៀត?"។ 

ប្តី ៖ "អូខេ ចឹងពេលអូនស្លាប់ទៅ បងនឹងរៀបការម្តងទៀតទៅចុះ"។ 

ប្រពន្ធក្នុងទឹកមុខឈឺចាប់ខ្លាំង តបវិញថា ៖ "បងឯងរៀបការម្តងទៀតមែន?"។ 

ប្តី ៖ "ច្បាស់ជាចឹងហើយ"។

ប្រពន្ធសួរ ៖ "តើបងឯងនឹងដេកជាមួយនាងនៅលើគ្រែយើងមែនទេ?"។ 

ក្រោយដកដង្ហើមធំមួយសន្ទុះ ប្តីតបថា "បងគិតថា មានតែគ្រែយើងហ្នឹងហើយ គ្មានកន្លែងណាផ្សេងទេ"។ 

ប្រពន្ធនិយាយទាំងកំហឹង ៖ "អ៊ីចឹង! ហើយចុះបងឯងនឹងឱ្យនាងស្លៀកពាក់ខោអាវអូនដែរមែនទេ?"។ 

ប្តី ៖ "បងគិតថា ច្បាស់ជាអ៊ីចឹងហើយ ប្រសិនបើនាងចង់"។ 

ប្រពន្ធសួរទាំងភ្នែករលីងរលោង ៖ "អូចឹងហ៎! ហើយបងឯងនឹងដករូបថតអូនចេញ ហើយជំនួសរូបថតនាងមែនទេ?"។ 

ប្តី ៖ "បងគិតថាច្បាស់ជាអ៊ីចឹងហើយ!"។ 

ប្រពន្ធងើបឈរ ហើយសួរមួយសំណួរចុងក្រោយ ៖ "បើអ៊ីចឹង តើបងឯងនឹងឱ្យនាងប្រើដងវាយកូនហ្គោលអូនដែរមែនទេ?"។ 

ប្តីឆ្លើយមួយម៉ាត់ចុងក្រោយ "ទេ នាងប្រើដៃឆ្វេង"៕

-->
adverise with khmeread