មនុស្ស​កំពុង​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ជាមួយនឹង​លំ​ហាត់​គណិតវិទ្យា​ងាយៗ​នេះ​នៅលើ​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត​ ហើយ១០០%ឆ្លើយខុស

    ​គណិតវិទ្យា​ល្បងប្រាជ្ញា​ទាំងនេះ​បាន​កំពុង​ធ្វើឱ្យ​អ្នកលេង​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត​គិត​ឡើង​ចង់​ផ្ទុះ​ក្បាល​។​

​    ​លំ​ហា​ត់ក​ត្ត​វិជ្ជា​នេះ​ត្រូវបាន​ផុស​ដោយ​លោក Randall Jones នៅលើ​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook ហើយ​មនុស្ស​នៅក្នុង comment ពុំបាន​ឆ្លើយ​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ​ចម្លើយ​ណាមួយ​នោះទេ​។​

​    ​ការយល់ច្រឡំ​កើតឡើង​ខុសពី​ការពិត ដែល​ការ​បូក​បន្ថែម​របស់​ពួកគេ​គឺ​ខុស​ទាំងអស់​។​

​    ​ពិតណាស់​អ្វីមួយ​កំពុង​បាត់​ក្នុង​លំ​ហាត់​ទាំងនោះ ហើយ​មានតែ​វិធី​ដោះស្រាយ​ពីរ​ប៉ុណ្ណោះ​សម្រាប់​លំ​ហាត់​គណិត​ទាំងនេះ​។​

​    ​វិធីសាស្ត្រ​ទី​១៖
​    ​ជាដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​បន្ថែម​សញ្ញា​បូក​នៅ​បន្ទាត់​ចុងក្រោយ​និង​ចាប់ផ្ដើម​គណនា​ដូចខាងក្រោម​។​
​    ​1+4=5
​    ​5+2+5=12
​    ​12+3+6=21

​    ​21+8+11=?

​    ​?=40

​    ​វិធីសាស្ត្រ​ទី​២៖
​    ​វិធីសាស្ត្រ​ទី​២ បន្ថែម​សញ្ញា​គុណ​ទៅក្នុង​ការ​គណនា​ដូចខាងក្រោម​។​

​    ​1+(4x1)=5
​    ​2+(5x2)=12
​    ​3+(6*3)=21

​    ​8+(11*8)=?

​    ​?=96 នេះ​ជា​ចម្លើយ​៕

adverise with khmeread
ប្រភព៖ independent

អ្នកនឹងចូលចិត្ត