មើលមុខ​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ទាំង ១០ រូប​នៅមុន និង​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ​!

​    ​គ្រប់គ្នា​តែង​យល់ថា ការ​ក្លាយជា​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​គឺជា​សំណាង​មួយ​ក្នុង​ជីវិត និង​ជា​ការងារ​ងាយស្រួល​មួយ​ក្នុងនាម​ជា​មហាអំណាច​ពិភពលោក​។ តែ​ធាតុពិត វា​ជា​តំណែង​ដែល​ស្មុ​គ្រ​ស្មាញ និង​ជា​អំ​រែក​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​ទទួលយក​តំណែង​មួយ​នេះ​។ ឥឡូវ​សូម​ក្រឡេកមើល​រូបភាព​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ទាំង ១០ រូប​នៅមុន និង​ក្រោយពេល​បញ្ចប់​អាណត្តិ​។ រូបភាព​ក្រោយ​បញ្ចប់​អាណត្តិ​អាច​រ៉ាយរ៉ាប់​រឿង​រាវ​រាប់ពាន់​ខុសៗ​គ្នា​ផ្អែក​តាម​ទស្សនៈ​របស់​មិត្ត​អ្នកអាន​។  

​    ​១. George W. Bush (2001-2008)  ​


​    ​២. Abraham Lincoln (1861-1865)

​    ​៣. Bill Clinton (1993-2001)

​    ​៤. John F. Kennedy (1961-1963)

​    ​៥. Franklin D. Roosevelt (1933-1945)

​    ​៦. Ronald Reagan (1981-1989)

​    ​៧. Harry S. Truman (1945-1953)

​    ​៨. Dwight D. Eisenhower (1953-1961)

​    ​៩. Richard Nixon (1969-1973)

​    ​១០. Barack Obama (2008-2014)​

adverise with khmeread
ប្រភព៖ Metdaan