តើ​អ្នក​អាច​រកឃើញ​មាន​អ្វី​នៅក្នុង​ដុំ​ដើមឈើ​មួយ​នេះដែរ​ទេ​?

    ​បើសិនជា​អ្នក​មិនឃើញ​អ្វី​លាក់​ក្នុង​រូបភាព​មួយ​នេះ សូម​អូស Mouse មើលរូប​ខាងក្រោម​។​

​    ​នេះ​ជា​រូបភាព​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​ភ្នែក​ល្អ​និង​រវៀសរវៃ បើសិន​អ្នក​អាច​មើលឃើញ​វា​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​។​

​    ​វា​មិន​ងាយ​នោះទេ ព្រោះ​របស់​មួយ​កំពុង​លាក់ខ្លួន​មិន​ចង់ឱ្យ​អ្នកឃើញ​នោះទេ​។​

​    ​រូបនេះ​ត្រូវបាន​ថត​ដោយ​អ្នក​ថតរូប​លោក Larry Lynch ក្នុង​រដ្ឋ Florida អាយុ ៥០ ឆ្នាំ​៕

adverise with khmeread
ប្រភព៖ Metro