ដឹង​ទេ​? មិត្ត​ជិតស្និទ្ធ​ក្នុង Facebook របស់​អ្នកមាន​ប៉ុន្មាន​នាក់​? អ្នកជំនាញ​បាន​ប្រាប់​ពី​ចំនួន​ពិតប្រាកដ​ហើយ​

​    ​មនុស្ស​ជាច្រើន​ប្រហែល​ជាមាន​បញ្ជី​ទំនាក់ទំនង​និង​អ្នក Follower នៅលើ​បណ្ដាញ​សង្គម ដែលមាន​មិត្ត​រាប់ពាន់នាក់ ប៉ុន្ដែ​ការស្រាវជ្រាវ​បាន​រកឃើញថា យើង​មាន​មិត្តភក្ដិ​ពិតប្រាកដ​តែ​ខ្ទង់​ប្រាំ​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​។​

​    ​ក្រុម​ស្រាវជ្រាវ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​បាន​រកឃើញថា​ខណៈ​មនុស្ស​អាចបង្កើត​សង្គម​ទំនាក់ទំនង​ដ៏​ធំ​មួយ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការពិបាក​ក្នុង​ការរក​មិត្តភក្តិ​ពិត​ប្រា​ដក​នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម​ទាំងនោះ​។ 

​    ​ពួកគេ​និយាយថា យ៉ាងច្រើន​មាន​មិត្តភក្តិ​ជិតស្និទ្ធ​តែ ៥ ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​មិន​ប្រែប្រួល​ទំនាក់ទំនង​រាប់​ខែ​ឆ្នាំ​៕

 

adverise with khmeread
ប្រភព៖ dailymail

អ្នកនឹងចូលចិត្ត