មានរឿង​អ្វី​កើតឡើង​នៅពេល​ទូរស័ព្ទ​របស់អ្នក​ធ្លាក់ទឹក​?

​    ​ប្រសិនជា​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ធ្លាក់ទឹក នេះ​គឺជា​អ្វីដែល​អ្នក​ត្រូវធ្វើ​។​

​    ​១. ដកចេញ​ពី​ទឹក​ឱ្យ​លឿន​តាមតែ​អាចធ្វើ​បាន​
​    ​២. ចុច​បិទ​ទូរស័ព្ទ​ឱ្យ​ឆាប់រហ័ស​តាមតែ​អាចធ្វើ​បាន​
​    ​៣. ស​ម្ងួ​តវា ប្រសិនបើ​អាច​ត្រូវ​ដោះ​តួ​របស់​វា​ចេញ​ឱ្យអស់​ដើម្បី​ស​ម្ងួ​ត​។​
​    ​៤. បើក​ទូរស័ព្ទ​អ្នក​ឡើងវិញ​ជាការ​ស្រេច​។​

​    ​ប៉ុន្ដែ​អ្នក​ត្រូវ​ប្រាកដថា​អ្នក​បា​នស​ម្ងួ​ត​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​បាន​ត្រឹមត្រូវ ហើយ​ស្ងួត ១០០ ភាគរយ បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នកនឹង​ឆ្លង​ខូច​តែម្ដង​។ ហើយ​នៅពេលដែល​វា​ស្ងួត​ហើយ ពេល​យកមកប្រើ​ប្រា​ស់វា​អាច​នឹងមិន​ដំណើរ​មុខងារ​ខ្លះ​នៅលើ​ទូរស័ព្ទដៃ​៕

ប្រភព៖ Cnet

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត