ពិចារណា​អាន​សៀវភៅ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស ១ ក្នុងចំណោម ១៧ ក្បាល​នេះ បើ​ចង់​បណ្តុះ​គំនិត​ក្លាយជា​អ្នកមាន​!

​    ​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​សៀវភៅ​ល្អៗ​ទាំង ១៧ ក្បាល​សម្រាប់​លោកអ្នក​ជ្រើសរើស​ដើម្បី​បណ្តុះ​គំនិត​ក្លាយជា​សេដ្ឋី​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។ វា​អាចជួយ​លោកអ្នក​បាន​ច្រើន ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ជាម​នុស្ស​ប្តេជ្ញា​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ក្នុងពេល​អនាគត​។​

១. សៀ​ភៅ How The Scots Invented The Modern World 

២. សៀ​ភៅ Guns, Germs, And Steel: The Fates Of Human Societies

៣. សៀ​ភៅ Influence: The Psychology Of Persuasion

៤. សៀ​ភៅ Titan: The Life Of John D. Rockefeller, Sr.

៥. សៀ​ភៅ The Warren Buffett Portfolio: Mastering The Power Of The Focus Investment Strategy

៦. សៀ​ភៅ Getting To Yes: Negotiating Agreement Without Giving In

៧. សៀ​ភៅ The Wealth And Poverty Of Nations: Why Some Are So Rich And Some So Poor

៨. សៀ​ភៅ Things Hidden Since The Foundation Of The World

៩. សៀ​ភៅ How Children Succeed: Grit, Curiosity, And The Hidden Power Of Character

១០. សៀ​ភៅ Creativity, Inc.: Overcoming The Unseen Forces That Stand In The Way Of True Inspiration

១១. សៀ​ភៅ Inside The Tornado: Strategies For Developing, Leveraging, And Surviving Hypergrowth Markets

១២. សៀ​ភៅ The Intelligent Investor

១៣. សៀ​ភៅ Good To Great

១៤. សៀ​ភៅ The Power Of Now

១៥. សៀ​ភៅ Outliers: The Story Of Success

១៦. សៀ​ភៅ How To Win Friends And Influence People

១៧. សៀ​ភៅ Think And Grow Rich៕

adverise with khmeread
ប្រភព៖ Lifehack

អ្នកនឹងចូលចិត្ត