សំណើចអប់រំ! ទេវតានិងមនុស្សលោក

គ្រាមួយមនុស្សលោកមានឱកាសជួបជាមួយទេវតា និងបានជជែកទៅកាន់ទេវតាយ៉ាងដូច្នេះ៖

មនុស្សលោក៖ "ទេវតា តើ ១ លានឆ្នាំយូរប៉ុនណា?"។

ទេវតា៖ "ចំពោះយើង ១ លានឆ្នាំស្មើ ១ នាទីទេ"។

មនុស្សលោក៖ "តើ ១ លានដុល្លារស្មើប៉ុន្មាន?"។

ទេវតា៖ "ចំពោះយើង ១ លានដុល្លារស្មើ ១ កាក់"។

មនុស្សលោក៖ "ទេវតា តើខ្ញុំអាចសុំ ១ កាក់បានទេ?"។

ទេវតា៖ "ចាំយើង ១ នាទីសិន"៕ 

adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត