តារាភាពយន្ត Wang Lee Hom បង្អួតសញ្ញាបត្រវេជ្ជបណ្ឌិត

            Wang Lee Hom បានបង្ហោះរូបភាព​ទទួល​សញ្ញាបត្រ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា។ តារា​ភាព​យន្ត​រូបនេះ​ថត​ក្នុងឈុត​ទទួល​សញ្ញាបត្រ​ ហើយ​បង្ហាញសញ្ញាបត្រ​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​របស់​ខ្លួន។

            Lee Hom បាន​និយាយថា​ ​“​តាំងពីខ្ញុំនៅ​ក្មេង​ ម្តាយ​របស់​ខ្ញុំសង្ឃឹម​ថា ខ្ញុំ​នឹង​កា្លយ​ជា​វេជ្ជ​បណ្ឌិត ហើយ​ក្តីប្រាថ្នា​របស់​គាត់​ទីបំផុត​កា្លយ​ជា​ការពិតនៅ​ថ្ងៃនេះ”។​

            បើទោះបីជា Lee Hom មិនដើរក្នុងវិថីការងារ​ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត​ដូចជា​បងប្រុស​របស់​ខ្លួនក៏ដោយ ក៏ Lee Hom អាច​បញ្ចប់​ការសិក្សានៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយ​យើង​អាចហៅ​គាត់​ថា “លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Wang”។ បងប្រុស​របស់​ Lee Hom បានបង្ហាញ​ភាព​រីករាយ​ក្រៃលែង៕

adverise with khmeread
Loading ad ...