កម្មវិធី​ទាំង ១៥ នេះ​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ប្រពៃ

    ​នៅពេល​និយាយ​ដល់​ស្មា​ត​ហ្វូ​ន មានតែ​កម្មវិធី​បណ្តាញ​សង្គម​ប៉ុណ្ណោះ​ដែលជា​កម្មវិធី​សំណព្វចិត្ត​របស់​អ្នក​។​

​    ​អ្នក​បាន​បើក​លេង Twitter ហើយ Check-in នៅលើ Facebook និង Mention មិត្តភក្ដិ​របស់​អ្នក​នៅលើ Snapchat ប៉ុន្ដែ​កម្មវិធី​ទាំងនោះ​ពិបាក​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នកខ្លាំង​ណាស់​។​

​    ​ដូច្នេះ​សូម​មើល​កម្មវិធី​មួយចំនួន​ខាងក្រោម​នេះ ដែល​នឹង​ធ្វើឱ្យ​ការលេង​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ឈានទៅ​កម្រិត​មួយទៀត និង​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជីវិត​របស់​អ្នក​បាន​ក្នុងពេល​តែមួយ​។​

​    ​១. កម្មវិធី Citymapper

​    ​២. កម្មវិធី Tap

​    ​៣. កម្មវិធី Hopper

​    ​៤. កម្មវិធី Swackett

​    ​៥. កម្មវិធី Monefy

​    ​៦. កម្មវិធី AroundMe

​    ​៧. កម្មវិធី Day One/Diaro

​    ​៨. កម្មវិធី Deliveries

​    ​៩. កម្មវិធី Trello

​    ​១០. កម្មវិធី LastMessage

​    ​១១. កម្មវិធី Pocket

​    ​១២. កម្មវិធី Clue

​    ​១៣. កម្មវិធី LastPass

​    ​១៤. កម្មវិធី Over

​    ​១៥. កម្មវិធី MyFitnessPal៕

adverise with khmeread
ប្រភព៖ Metro

អ្នកនឹងចូលចិត្ត