បាល់ទាត់អន្តរជាតិ

Tony web
Rashford
Herrera
Van dijk  pep and stones
Sturridge web
Salah web
Conte web
1 %282%29
Van dijk and klopp
Ben
Owen
Jose web
Aubameynag
Jose and fellaini 16
Griezmann
Dunk web
Conte web
 98755979 ronaldo getty
Ronaldo web
Drogba web