បក្សីព្រៃចាស់បំផុតលើពិភពលោកមានកូននៅអាយុ ៧០ ឆ្នាំ

សត្វរំពេសមុទ្រឈ្មោះ Wisdom ដែលគេស្គាល់ថាជាបក្សីចាស់ជាងគេលើពិភពលោកមានកូនរំពេមួយក្បាលទៀតនៅអាយុ ៧០ ឆ្នាំ។

សេវាកម្មសត្វត្រីនិងសត្វព្រៃអាមេរិក (USFWS) បាននិយាយថាសត្វរំពេពូជ Laysan បានញាស់កូនរំពេកាលពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈនៅក្នុងជម្រកសត្វព្រៃនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងជើង។

សត្វរំពេពូជ Laysan ជាធម្មតារស់នៅបានតែ ១២ឆ្នាំទៅ៤០ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែ Wisdom ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដំបូងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ ១៩៥៦ ។

មន្រ្តីសត្វព្រៃអាមេរិកបាននិយាយថា សត្វបក្សីឈ្មោលជាដៃគូរបស់ Wisdom គឺមានឈ្មោះថា Akeakamai ដែលវាបាននៅជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១២ ។

សត្វរំពេប្រភេទនេះស្រឡាញ់គ្នាអស់មួយជីវិត ប៉ុន្តែគេជឿថា Wisdom មានដៃគូផ្សេងទៀតកាលពីអតីតកាលដែលវាងាប់បាត់ហើយ។

USFWS ជឿជាក់ថា សត្វរំពេញីមានកូនយ៉ាងហោចណាស់ ៣០ ទៅ ៣៦ ក្បាលក្នុងមួយជីវិតរបស់វា។ សត្វរំពេញាស់តែពងមួយប៉ុណ្ណោះរៀងរាល់ពីរបីឆ្នាំម្តង។

ជម្រកសត្វព្រៃ Midway Atoll គឺជាជម្រកនៃអាណានិគមសត្វរំពេធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក៕

-->
adverise with khmeread

អ្នកនឹងចូលចិត្ត