អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ភ្លាមៗពីប្រូម៉ូសិន FNET របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺណិត TODAY

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការចំណាយរបស់អតិថិជនដែលមានបំណងភ្ជាប់សេវាអ៊ិនធឺណិតប្រើប្រាស់នៅតាមគេហដ្ឋាន ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺណិត TODAY បានដាក់ចេញនូវប្រូម៉ូសិនថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា FNET។

FNET មកពីពាក្យពេញថា Friend Network ដែលអតិថិជនថ្មីទាំងអស់នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ភ្លាមៗរាល់ការតភ្ជាប់ជាមួយកញ្ចប់ TODAY Fiber Plus ដោយទទួលបានការណែនាំពីសំណាក់អតិថិជនចាស់ របស់យើង។

កញ្ចប់ TODAY Fiber Plus គឺជាកញ្ចប់សេវាកម្មប្រើប្រាស់សម្រាប់គេហដ្ឋានមួយដែលមានល្បឿនជា ជម្រើសជាមួយតម្លៃចាប់ពី $16ក្នុងមួយខែដូចជា៖ 
១. 5Mbps ពេលថ្ងៃ 25Mbps ពេលយប់ ជាមួយល្បឿនបន្ថែម 70Mbps សម្រាប់លេង YouTube, Facebook, TikTok, Local Game និងវេបសាយក្នុងស្រុក។ 
២. 6Mbps ពេលថ្ងៃ 30Mbps ពេលយប់ ជាមួយល្បឿនបន្ថែម 70Mbps សម្រាប់លេង YouTube, Facebook, TikTok, Local Game និងវេបសាយក្នុងស្រុក។ 
៣. 7Mbps ពេលថ្ងៃ 35Mbps ពេលយប់ ជាមួយល្បឿនបន្ថែម 70Mbps សម្រាប់លេង YouTube, Facebook, TikTok, Local Game និងវេបសាយក្នុងស្រុក។ 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមរយៈទូរសព្ទលេខ៖ 087 21 5577 / 070 58 5577 ឬតាមរយៈ Facebook Messenger “TODAY Internet” ឬគេហរទំព័រ www.today.com.kh


 

-->
adverise with khmeread
PR