ស្ត្រីអង់គ្លេសជិត៤០០០នាក់រាយការណ៍អំពីបញ្ហាមករដូវរួមទាំងការធ្លាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរ បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ

ក្រុមឃ្លាំមើលវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថា ស្ត្រីជិត ៤.០០០ នាក់បានជួបបញ្ហារដូវភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ ។

បញ្ហាដែលជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងការហូរឈាមរដូវធ្ងន់ធ្ងរឬការមករដូវយឺតបានប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី ៣០ ទៅ ៤៩ ឆ្នាំ។

ទីភ្នាក់ងារនិយតករផលិតផលឱសថនិងសុខភាព (MHRA) បាននិយាយថា ខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ចំនួន ២.៧៣៤ ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការចាក់ថ្នាំ AstraZeneca រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា។

ការផ្លាស់ប្តូរនៃការមករដូវចំនួន ១.១៥៨ ផ្សេងទៀតត្រូវបានរាយការណ៍បន្ទាប់ពីទទួលវ៉ាក់សាំង Pfizer និង ៦៦ ផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវ៉ាក់សាំង Moderna ។

ក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថា ចំនួនស្ត្រីដែលរងគ្រោះពីបញ្ហារដូវច្បាស់ជាមានខ្ពស់ជាងនេះ ព្រោះថាមនុស្សជាច្រើនមិនបានចំណាយពេលដើម្បីរាយការណ៍បញ្ហានេះតាមរយៈបណ្តាញផ្លូវការនោះទេ។

តួលេខដែលទទួលបានដោយកាសែត Sunday Times បានលើកឡើងនូវសំណួរអំពីមូលហេតុដែលការផ្លាស់ប្តូររដូវមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជី MHRA នៃផលប៉ះពាល់របស់វ៉ាក់សាងកូវីដ។

ប៉ុន្តែនិយតករបាននិយាយថាការពិនិត្យមើលលើបញ្ហានេះបានសន្និដ្ឋានថា រោគសញ្ញាមិនត្រូវបានកើតឡើងញឹកញាប់ទេចំពោះស្ត្រីដែលទទួលថ្នាំបង្ការថ្មីៗជាងប្រជាជនទូទៅ។ ខ្លួនបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនេះយ៉ាងដិតដល់៕ ប្រភព ៖ Daily Mail

-->
adverise with khmeread