គ្រាន់តែតភ្ជាប់សេវាអ៊ិនធឺណិតនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី ២ លោកអ្នកនឹងទទួលបានល្បឿនបន្ថែមគុណ នឹង ២ ជារៀងរហូត

រាល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែមានតម្រូវការចាំបាច់លើសេវាអ៊ិនធឺណិតប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យ ហើយបច្ចុប្បន្នមានជាប្រភេទកញ្ចប់សេវាកម្មអ៊ិនធឺណិតជាច្រើនកំពុងផ្តល់ជូនអតិថិជនក្នុងការជ្រើសរើស។

ក្រុមហ៊ុនអ៊ិនធឺណិត TODAY ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាអ៊ិនធឺណិតប្រកបដោយ គុណភាពខ្ពស់បាននឹងកំពុងដាក់ចេញនូវកញ្ចប់សេវាកម្មសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យចំនួន ៣ប្រភេទធំៗ ដែលមានដូចជា៖

១. Business Broadband Internet (BBI) ជាប្រភេទកញ្ចប់សេវាអ៊ិនធឺណិតដែលផ្តោតសំខាន់លើការប្រើ ប្រាស់ក្នុងការិយាល័យសម្រាប់ប្រភេទក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច និងមធ្យម។

២. Dedicated Broadband Internet (DBI) ជាប្រភេទកញ្ចប់សេវាអ៊ិនធឺណិតដែលផ្តោតសំខាន់លើ តម្រូវការនៃការផ្ទេរទិន្នន័យធំៗរវាងក្រុមហ៊ុន និងដៃគូរសហការអាជីវកម្មនានាទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក។ លើសពីនេះទៅទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មខ្នាតធំដែលត្រូវការការប្រើប្រាស់ច្រើនក្នុងការិយាល័យក៏អាច ប្រើប្រាស់បានជាមួយកញ្ចប់សេវាកម្មនេះផងដែរ។

៣. TODAY xFAST ជាប្រភេទកញ្ចប់សេវាអ៊ិនធឺណិតដែលផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលចង់ទទួលបាន ល្បឿនធំជាកញ្ចប់ហើយមានតម្លៃសមរម្យដែលមានចាប់ពីល្បឿន 20Mbps, 50Mbps, 100Mbps ជាដើម។

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសសម្រាប់កញ្ចប់ BBI និង DBI នោះគឺក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មទាំងអស់គ្រាន់តែធ្វើការតភ្ជាប់ នៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ទី ២ នៃខែនីមួយៗនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានល្បឿនគុណនឹង ២ ជាមួយតម្លៃដ៏ដែរជា រៀងរហូត។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ៖ 087 21 5577 / 070 58 5577 ឬតាមរយៈ Facebook Messenger “TODAY Internet” ឬគេហរទំព័រ www.today.com.kh។

-->
adverise with khmeread