ការសិក្សារកឃើញថា ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ទៀតប្រុសៗនឹងមានច្រើនជាងស្រី ដោយសារ...

ការសិក្សាមួយបានរកឃើញថា បុរសនឹងមានចំនួនច្រើនជាងស្ត្រីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ទៀត ដោយសារតែ "វប្បធម៌នីមួយៗពេញចិត្តតែ" ចំពោះក្មេងប្រុស និង ការអាចជ្រើសរើសភេទកូនបានមុនពេលសម្រាល។

ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី BMJ Global Health បានស្តីបន្ទោសទៅលើការពេញចិត្តតែលើកូនប្រុសក្នុងវប្បធម៌នីមួយៗចំពោះការបង្កឱ្យមានសមាមាត្រមិនស្មើគ្នានិងបានព្យាករណ៍ថានឹងមានឱនភាពកូនស្រីចំនួន ៤,៧ លាននាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ ។

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏និយាយផងដែរថាការជ្រើសរើសភេទមុនពេលសម្រាលកូនរ៉ាប់រងប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃឱនភាពស្ត្រីនាពេលថ្មីៗនេះ ដោយបង្កើតឱ្យមានសមាមាត្រមិនច្បាស់លាស់នៅពេលសម្រាលកូននៅក្នុងបណ្តាប្រទេសនៅទូទាំងអឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍រហូតដល់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីបូព៌ាចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៧០ ។

ចំនួនសរុបនៃការបាត់ខ្លួននៃកំណើតកូនស្រីនៅចន្លោះពីឆ្នាំ ១៩៧០ ដល់ឆ្នាំ ២០១៧ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមាន ៤៥ លាននាក់ ដោយ ៩៥ ភាគរយនៃពួកគេបានបាត់ខ្លួនពីចិនឬឥណ្ឌា ជាប្រទេសដែលមានចំនួនកំណើតប្រចាំឆ្នាំច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។

ដោយសារឃើញដូច្នេះ អ្នកស្រាវជ្រាវបានព្រមានថា មួយភាគបីនៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោកនឹងជួបអតុល្យភាពភេទរយៈពេលវែង ដែលនឹងជះផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្តាប្រទេសទាំងនោះ។

អ្នកនិពន្ធការសិក្សា លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Fengqing Chao បាននិយាយថា "ស្ត្រីតិចជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនអាចបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងនូវកម្រិតនៃឥរិយាបថប្រឆាំងសង្គមនិងអំពើហិង្សាក្នុងសង្គម ហើយទីបំផុតអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពរយៈពេលវែងនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងសង្គម"។

សមាមាត្រភេទដែលផ្អៀងទៅរកបុរសខ្លាំងពេកក៏អាចបណ្តាលឱ្យមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរ ដែលបុរសជាច្រើននឹងមិនបានរៀបការទេ ព្រោះមិនមានស្ត្រីគ្រប់គ្រាន់៕

-->
adverise with khmeread